aRma-Intro EAB 2016

Burak AYDIN (RTEU), Salih Rakap (OMU)
MAYIS 2016

R ve R Shiny nedir?

 • R bir programlama dili, bir programlama ortamı (environment).

 • Shiny, R kullanımını kolaylaştıran bir arayüz

R'in popülerliği-(Robert A. Muenchen)

R Shiny'nin saygınlığı

 • Shiny-phyloseq (McMurdie & Holmes, 2014, Bioinformatics)

 • interAdapt (Fisher, Jaffee & Rosenblum, 2014, Johns Hopkins University, Dept. of Biostatistics)

 • Slider (Commenges, Pistre & Cura, 2014, Cybergeo)

AncovaN

Meta-analysis via Shiny (MAVIS)

Altyapısı R'a dayalı Meta Analiz (aRma)

install.packages("MAVIS")
install.packages("shiny")
require(MAVIS)
require(shiny)
startmavis()
startaRma()

Örnek 1 Sabit Etki Modeli (Hedges' g)

 • Ding 2013, s 133
 • paket metafor
 • DerSimonian-Laird tahminleyicisi
 • Örneklem varyansı escalc LS: large sample approximation

Örnek 2 Rassal Etki Modeli

 • Standartlaştırılmış ortalamalar
 • Cohen d -> Hedges' g
 • Örneklem varyansı (((N1+N2)/(N1N2))+((g*g)/(2(N1+N2))))

Örnek 3 Rassal Etki Modeli Heterojenlik testi

 • Q
 • \( I^2 \)

Örnek 4 Korelasyon verisi

 • Fisher Z (Ham korelasyon katsayısı?, Düzeltilmiş ham korelasyon, Olkin & Pratt, 1958)

Örnek 5 Yayın Yanlılığı

 • Huni grafigi (metafor paketi)
 • Korumalı N (metafor paketi)

Örnek 6 Alt grup analizleri

 • R paketi MAd (A. C. Del Re & W. T. Hoyt (2014)
 • Kategorik moderator

Türkçe meta analiz çalışmaları

 • 16 örnek (11'i 2014 sonrası)
 • Her makale ortalamada 3 farklı meta-analiz
 • Meta-analizlere dahil edilen çalışma sayısı 5 ila 108 (medyan=18)
 • Ulaşılan 16 makaleden 15’i bir veya daha fazla yazılım kullanmıştır, bu 15 makalenin 13 tanesi ise Metawin veya Comprehensive Meta-Analyses (CMA)kullanmıştır.
 • Sadece 4 tanesinde grafiklerden faydalanılmıştır
 • Sadece 5 tanesinde güvenli N (fail-safe N)
 • Çalışmaların yarısında alt-grup analizi kullanılmıştır.
 • İncelenen 16 makaleden 12 tanesi etki büyüklükleri (Hedges' g veya Cohen's d), 3 tanesi korelasyon, 1 tanesi ise ham ortalama