Ordu 2017

Kümelerin Seçkisiz Atandığı Çalışmalarda Etki Heterojenliğinin İncelenmesi

Burak AYDIN, James Algina, Walter Leite
May 2017

Sunumun Çerçevesi

  1. Kümelerin seçkisiz atanması
  2. Bölge-Küme ataması(multisite)
  3. Model
  4. Çözümleme Alternatifleri
  5. Simulasyon
  6. Sonuçlar
  7. Tavsiyeler

Kümelerin seçkisiz atanması

CRT

Bölge-Küme ataması (multisite)

MSCRT

Model

Model

Çözümleme Alternatifleri-1

Çok düzeyli model Mplus betik

mlm

Çözümleme Alternatifleri-2

Tasarı odaklı model Mplus betik

designbased

Simulasyon

sim

Sonuçlar

  1. Müdahele değişkeni ve birinci düzey etkileşim (interaction) için doğru tahminler, aynı istatistiksel güç ve birinci tip hata oranı